Jan Trčka, Mgr.
Nejvyšší dosažené vzdělání, Kde, Obor:
Vysokoškolské - Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro střední školy
Politické zkušenosti:
Člen ODS od roku jejího založení, opakovaně členem místních, oblastních a regionálních orgánů strany. V letech 2002 - 2014 člen Zastupitelstva VM, v letech 2006 - 2014 člen Rady města VM, 8letá činnost ve výborech při Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Důvod kandidatury za koalici ODS a Svobodných:
Členem ODS jsem byl v časech pro ni dobrých i špatných. Nyní, kdy je pravicová politika opět na vzestupu, chci pomoci pravicovým stranám, aby v příštích 4 letech opět výrazněji navázaly na předchozí - bezesporu úspěšné - 12ti leté působení ODS při správě města.
Oblast zájmu v zastupitelstvu:
Přes profesní blízkost ke školství jsem při předchozím působení v radě a zastupitelstvu nesl zodpovědnost za každé své rozhodnutí týkající se všech oblastí fungování města. Stejně tak bych se připravoval k řešení problémů chodu města i v příštích letech.
Koníčky:
Pohybové aktivity, kniha, kaktusy
Věk:
66
Pozice:
Po mnohaletém učitelském a ředitelském působení převážně na Gymnáziu Fr. Palackého Valašské Meziříčí od rolu 2015 v důchodu
Poslat email