banner1

Děkujeme za Vaši

podporu a hlas.

 

banner2

NAŠE VIZE

Moderní prosperující město se zachovalým kouzlem historie. Město živé, ale stabilní. Město svobodných, spokojených, usměvavých a navzájem tolerantních lidí. Lídr valašských měst.

 

NAŠE MISE

Jsme odhodlaní navázat na práci našich předchůdců a posunout naše město zase o kus dál. S rozumem investovat, hledat ta nejvhodnější řešení s vizí budoucnosti. Dívat se dál než pouze po jedno volební období.  

 

NAŠE HODNOTY

 • Jednáme nestranně, každý je pro nás důležitý
 • Dodržujeme pravidla, zejména ty vlastní
 • Ctíme svobodu každého, oceňujeme zodpovědnost a toleranci
 • Pracujeme jako tým
 • Děláme to, co je správné, nejen to, co je účelové
 • Přijímáme zodpovědnost za své činy
 • Nasloucháme a jsme otevření spolupráci
 • Jsme důvěryhodní

 

Strážník městské policie, bývalá vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí
PWO Czech republic a.s., programátor CAM
Po mnohaletém učitelském a ředitelském působení převážně na Gymnáziu Fr. Palackého Valašské Meziříčí od rolu 2015 v důchodu
Finanční ředitel, místopředseda představenstva
členka zastupitelstva Zlín.kraje
OSVč - mateřská dovolená
kavárník

1. Chceme spokojené a svobodné spoluobčany

 • Snížíme daň z nemovitosti
 • Udržíme poplatky za odpad
 • Zastavíme další zákazy a nařízení
 • Podpoříme aktivní občany v jejich podnikání
 • Zvýšíme bezpečnost ve městě v jeho exponovaných částech zvýšeným dohledem - více strážníků v ulicích, méně v kancelářích
 • Zvýšíme efektivitu neziskových organizací v práci s problémovou mládeží

2. Chceme rozumně spravovat peníze nás všech

 • Vrátíme se k řádnému plánování investic – vypracujeme jejich čtyřletý plán a budeme je zodpovědně realizovat
 • Nezadlužíme město
 • Nepůjdeme do nesmyslných dotačních projektů

3. Chceme pomoci seniorům i rodinám v péči o ně

 • Připravíme výstavbu domu pro seniory
 • Ve spolupráci s poskytovateli zvýšíme lůžkové kapacity sociálních a zdravotních služeb
 • Podpoříme rozvoj terénních a odlehčovacích služeb, denní stacionář
 • Podpoříme stavbu LDN
 • Intenzívněji se zaměříme na bezbariérovost komunikací a budov

4. Chceme zastavit pokles počtu obyvatel

 • Nachystáme lokality pro individuální bydlení i pro výstavbu bytových domů
 • Dokončíme revitalizaci sídlišť pro příjemnější bydlení

5. Chceme revoluci v parkování, inteligentní dopravu

 • Připravíme stavbu centrálního parkovacího domu a znovu se vrátíme ke koncepci dopravy na náměstí
 • Na placených parkovištích zavedeme půl hodiny parkování zdarma
 • Pokročíme v konceptu „MHD pro lidi“
 • Přesuneme autobusové nádraží k vlakovému
 • Vyvineme maximální úsilí k započetí stavby obchvatu
 • Pokročíme v rozvoji cyklodopravy ve městě a služeb s ní souvisejících (elektronabíječky, parkoviště)

6. Chceme investovat do škol

 • Zpracujeme plán velkých oprav a budeme jej postupně realizovat
 • Výběr projektových aktivit ponecháme výlučně školám a školským zařízením
 • Budeme respektovat kompetence ředitelů škol a školských zařízení
 • Zlepšíme komunikaci mezi vedením města a vedením škol a školských zařízení
 • Zajistíme kvalifikovanou právní pomoc školám a školským zařízením
 • Opět se vrátíme k obnovám hřišť a sportovišť u škol

7. Chceme spravedlivý systém podpory místních částí

 • Ukončíme systém „Kdo řve, ten si vyřve“
 • Do místních částí budeme investovat spravedlivě

8. Chceme otevřenou radnici i úřad

 • Zapojíme opozici do výběrových řízení a kontrolních procesů
 • Budeme s občany diskutovat, nejen jim jednostranně sdělovat
 • Zrušíme nesmyslné pracovní pozice
 • Zřídíme systém „jedněch dveří“
 • Zavedeme inteligentní formuláře a doplníme je videonávody
 • Soustředíme budovy úřadu do jedné lokality
 • Znovu se vrátíme k řádným výběrovým řízením

9. Chceme sportovat a smysluplně trávit volný čas

 • Pomůžeme dokončit stavbu sportovní haly
 • Pomůžeme opravit Sokolovnu
 • Vystavíme finančně nenáročné sportoviště pro všechny
 • Podpoříme sport dětí a mládeže
 • Podpoříme spolkovou činnosti občanů ve všech oblastech
 • Zapojíme rodiče dětí do rozhodování o podpoře sportovních, kulturních a volnočasovych aktivit pomocí voucheroveho systému, na kterém chceme a budeme pracovat
 • Dokončíme reformu správy sportovišť
 • Najdeme efektivní řešení dokončení letního koupaliště

10. Chceme žít v čistém a zeleném městě

 • Vybavíme městské technické služby efektivnější úklidovou technikou
 • Kvalitnějším úklidem komunikací snížíme prašnost v ulicích
 • Pokročíme v systematické údržbě zeleně a parků ve městě
 • Zatraktivníme dlouhodobě městské parky tak, aby byly občany i návštěvníky cíleně vyhledávány
 • Nabídneme místním zahradnickým firmám možnost podílet se na údržbě veřejné zeleně
 • Vypracujeme koncepci efektivnějšího využívání energií a vody
 • Vybudujeme oplocená místa pro volný pohyb psů
Dnes, 11. listopadu 2018, u příležitosti Dne válečných veteránů a stému výročí ukončení 1. sv. války byl v našem městě slavnostně odhalen památník...
Dne 1. listopadu 2018 také tři zastupitelé za uskupení ODS a Svobodní zahájili oficiálně práci v zastupitelstvu města.
V sobotu 27. října 2018 byla veřejnosti zpřístupněna dokončená smuteční obřadní síň na místním hřbitově.
Nenalezeny žádné události