kavárník
OSVč - mateřská dovolená

Ve Valašském Meziříčí žijeme, vychováváme své děti, pracujeme, podnikáme. Pro své děti, pro své blízké i pro sebe chceme čisté a zdravé prostředí. A tím nejsou jen nové chodníky, kvetoucí záhonky či věže, nová dětská hřiště. Je to dlouhodobá a nikdy nekončící starost. Dnes více než kdy v minulosti všichni cítíme nutnost koncepčního řešení zeleně ve městě, zejména cílené výsadby stromových alejí v ulicích jako přirozených slunečních clon, ale také systematické péče o dobrou kondici již existující výsadby. Zmodernizovat musíme také péči o čistotu komunikací a veřejných prostor. Je dobře, že se do této práce zapojují dlouhodobě nezaměstnaní, ale v době nízké nezaměstnanosti je problém s lidmi i v této branži. Moderní a výkonná úklidová technika již existuje. Pojďme do ní investovat, vyplatí se nám to. Dáme péči o čistotu města zase nějaký řád.

Uděláme:

  • Vybavíme městské technické služby efektivnější úklidovou technikou
  • Kvalitnějším úklidem komunikací snížíme prašnost v ulicích
  • Pokročíme v systematické údržbě zeleně a parků ve městě
  • Zatraktivníme dlouhodobě městské parky tak, aby byly občany i návštěvníky cíleně vyhledávány
  • Nabídneme místním zahradnickým firmám možnost podílet se na údržbě veřejné zeleně
  • Vypracujeme koncepci efektivnějšího využívání energií a vody
  • Vybudujeme oplocená místa pro volný pohyb psů

Víte, že:

Ve městě chybí oplocením chráněné prostory pro volný pohyb psů? Nechceme jen represe, chceme nabídnout alternativu.