Po mnohaletém učitelském a ředitelském působení převážně na Gymnáziu Fr. Palackého Valašské Meziříčí od rolu 2015 v důchodu

Vzdělání – tedy i školství – by mělo být nejen celospolečenskou prioritou, ale školy by měly být nepřehlédnutelnou vizitkou každého města, každé obce. Proto chceme vypracovat dlouhodobý plán neodkladných velkých oprav ve školách a školských zařízeních. Stanovit tak jejich časovou posloupnost proto, aby je město mohlo postupně rozpočtově zajistit a rovněž, aby se ředitelé škol a školských zařízení na ně mohli připravit organizačně a technicky, případně finančně pomoci ze svých rozpočtů. Chceme také zmodernizovat zbývající školní sportovní areály nejen pro zkvalitnění výuky, ale i pro naplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Nastavíme otevřenější komunikaci mezi vedením města a řediteli škol a školských zařízení, budeme více respektovat jejich kompetence a odpovědnost a zajistíme jim, jako pomoc v mnohdy nelehkém rozhodování, kvalifikovaný právní servis. Ředitelé by také nejlépe měli vědět, které projektové aktivity, z hlediska potřeb škol a školských zařízení, budou realizovat.

 

Uděláme:

  • Zpracujeme plán velkých oprav a budeme jej postupně realizovat
  • Výběr projektových aktivit ponecháme výlučně školám a školským zařízením
  • Budeme respektovat kompetence ředitelů škol a školských zařízení
  • Zlepšíme komunikaci mezi vedením města a vedením škol a školských zařízení
  • Zajistíme kvalifikovanou právní pomoc školám a školským zařízením
  • Opět se vrátíme k obnovám hřišť a sportovišť u škol

Víte, že…?

Sportoviště u škol jsou významnou součástí sportovního zázemí ve městě. Za poslední čtyři roky jsme se v této oblasti neposunuli (nepočítáme-li nesmyslné stěhování beachvolejbalového hřiště z náměstí na hřiště ZŠ Šafaříkova). To chceme změnit.