OSVČ, Programátor
Po mnohaletém učitelském a ředitelském působení převážně na Gymnáziu Fr. Palackého Valašské Meziříčí od rolu 2015 v důchodu

Doprava – to je dnes obecně snad nejřešenější a, paradoxně, snad nejnedořešenější záležitost v našem státě. Možná je to také tím, že řídce realizovaná opatření nestíhají nárůstu počtu vozidel. Apelovat na lidi, aby chodili pěšky, protože je to zdravé a ušetří se životní prostředí i peníze, je sice hezké, ale bez efektu. Pokrok nezastavíme, je třeba mu jít naproti.

Například u parkování ve městě. Aut přibývá, město nafouknout nelze. V rámci revitalizace sídlišť se budují řádově jednotky, možná pár desítek nových parkovacích míst, dobudovalo se velkokapacitní parkoviště na Palackého ulici. Každé nové parkovací místo je okamžitě obsazeno a problém s parkováním mají občané stále stejný. A do centra města už další parkovací místa nedostaneme, spíše naopak. Takže, co dál? Parkovací domy, tak běžné v zahraničí, zejména v historických městech. Postavíme-li parkovací dům v docházkové vzdálenosti centra města, můžeme přehodnotit koncepci náměstí. Ano, je to náročná investice, ale městu se ekonomicky daří a tak ji, bezesporu, zvládne.

Uděláme:

  • Připravíme stavbu centrálního parkovacího domu a znovu se vrátíme ke koncepci dopravy na náměstí
  • Na placených parkovištích zavedeme půl hodiny parkování zdarma
  • Pokročíme v konceptu „MHD pro lidi“
  • Přesuneme autobusové nádraží k vlakovému
  • Vyvineme maximální úsilí k započetí stavby obchvatu
  • Pokročíme v rozvoji cyklodopravy ve městě a služeb s ní souvisejících (elektronabíječky,
    parkoviště)

Víte, že…?

Po mohutné výstavbě cyklostezek se jejich rozvoj za poslední čtyři roky téměř zastavil. Chybí dokončit propojení cyklostezek uvnitř města. A je třeba začít znovu jednat o okolními obcemi o budování dalších tras, zejména směrem na Bystřici pod Hostýnem či Nový Jičín.