Strážník městské policie, bývalá vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí
Finanční ředitel, místopředseda představenstva

Systém plánování investic tak, jak byl vypracován v minulosti, vzal v posledním volebním období za své. Po tři roky byly do rozpočtu v době jeho sestavování zařazovány některé investiční výdaje, u nichž bylo předem jasné, že nebudou realizovány. Prostě se zařadily jen „pro jistotu“. Příkladem – projektová dokumentace na rekonstrukci budovy úřadu, rekonstrukce náměstí, sportovní hala, autobusové nádraží. A pak se v průběhu roku narychlo zařazovaly investice původně neplánované. Jak asi pak mohla vypadat jejich příprava? O předvolebním „chodníkovém boomu“ nemluvě. Takto si činnost radnice nepředstavujeme. Vrátíme se zpět k řádnému plánu investic a jejich důsledné přípravě. Jsme zodpovědní.

Uděláme:

  • Vrátíme se k řádnému plánování investic – vypracujeme jejich čtyřletý plán a budeme je zodpovědně realizovat
  • Nezadlužíme město
  • Nepůjdeme do nesmyslných dotačních projektů


Víte, že…?

Dluh města vzrostl za poslední čtyři roky o dalších 68 milionů korun, a to v době ekonomického růstu, v době, kdy se městu finančně daří. Opravdu může město učit občany, kteří se ocitli v dluhové pasti správnému přístupu k hospodaření? Chceme být zodpovědnější a jít příkladem.