PWO Czech republic a.s., programátor CAM
Strážník městské policie, bývalá vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí

Znáte to rčení o „zlaté kleci“? Život v přepychu odměnou za ztrátu osobní svobody? Částečně jsme si tu „pohádku“ už vyzkoušeli v době totality, byť o přepychu určitě nemůžeme mluvit. Možná někomu takový život vyhovuje, ale nám ne. A vadí nám, že opět potichu přichází doba zákazů, příkazů a nařízení. Na všechno a tzv. „pro jistotu“. Obecně závazné vyhlášky a nařízení města v posledních letech přibývají, jako houby po dešti, u většiny z nich víme, že se míjejí účinkem, že neřeší nešvary, k jejichž potírání byly původně přijímány. A když už dopadnou, tak zpravidla na občany, kteří problémy běžně nedělají. Vím to ze své praxe městského strážníka. Naše právo bobtná, ale je rozplizlé a bezzubé. Někdy méně znamená více. Méně předpisů, ale vymahatelných a striktně dodržovaných. A to i na úrovni města. Poctivější a účinnější, i když možná delší, je cesta výchovy. A touto cestou chceme jít.

Městu Valašské Meziříčí se finančně daří. Díky obecnému ekonomickému růstu jsou vyšší daňové příjmy od právnických i fyzických osob či z DPH. Město ale těží i ze svých represívních opatření, například z pokut z radarového systému či z plného zpoplatnění svých parkovišť. Z dobré ekonomické situace města ale naši občané, ani naši živnostníci a podnikatelé moc nemají. Ano, zavedla se MHD zdarma, ale kolika občanů se tato úspora týká? Již na začátku tohoto volebního období jsme navrhovali snížit daň z nemovitosti. Zatím neúspěšně. Chceme v době, kdy se nám daří, poděkovat právě těm, kteří nejvíce pomohli městu v jeho těžkém období finanční krize, a ulevit jim v daňové zátěži.

Uděláme:

  • Snížíme daň z nemovitosti
  • Udržíme poplatky za odpad
  • Zastavíme další zákazy a nařízení
  • Podpoříme aktivní občany v jejich podnikání
  • Zvýšíme bezpečnost ve městě v jeho exponovaných částech zvýšeným dohledem - více strážníků v ulicích, méně v kancelářích
  • Zvýšíme efektivitu neziskových organizací v práci s problémovou mládeží


Víte, že…?

Již před léty zavedený systém „otevřených školních hřišť“ je stále funkční v původních parametrech, nijak se ale nerozvíjí. Chceme otevřít hřiště při ZŠ Masarykova, a dát dětem a mladým z okolní oblasti Krásna možnost smysluplného trávení volného času. Spolupráce s neziskovými organizacemi, které město léta finančně podporuje, je zde žádoucí.