Tak jsou před námi opět komunální volby. Čtyři roky uběhly jako voda a lidé, pohybující se v místní politice, se zcela logicky zajímají o to, co se komu podařilo za ty čtyři roky udělat, co z volebních programů všech kandidujících stran, hnutí a spolků si může...

Znáte to rčení o „zlaté kleci“? Život v přepychu odměnou za ztrátu osobní svobody? Částečně jsme si tu „pohádku“ už vyzkoušeli v době totality, byť o přepychu určitě nemůžeme mluvit. Možná někomu takový život vyhovuje, ale nám ne. A vadí nám, že opět potichu...

Systém plánování investic tak, jak byl vypracován v minulosti, vzal v posledním volebním období za své. Po tři roky byly do rozpočtu v době jeho sestavování zařazovány některé investiční výdaje, u nichž bylo předem jasné, že nebudou realizovány. Prostě se za...

V souvislosti se zvyšujícím se věkem populace, zvyšuje se i v našem městě počet seniorů. Jsou to lidé, kteří za svůj život pro město mnohé dobré udělali. Nyní je na nás, abychom pomohli tomu, že se budou cítit dobře, že na ně nezapomínáme. Stejně tak je potř...

Je to prosté. Ve Valašském Meziříčí se zastavila bytová výstavba. Práce je tu dost, lidé přicházejí, ale nezůstávají. Hledají bydlení v okolních obcích, kde byli starostové prozíravější a léta aktivně připravují lokality pro stavbu rodinných domů. To je třeb...

Doprava – to je dnes obecně snad nejřešenější a, paradoxně, snad nejnedořešenější záležitost v našem státě. Možná je to také tím, že řídce realizovaná opatření nestíhají nárůstu počtu vozidel. Apelovat na lidi, aby chodili pěšky, protože je to zdravé a ušetř...

Vzdělání – tedy i školství – by mělo být nejen celospolečenskou prioritou, ale školy by měly být nepřehlédnutelnou vizitkou každého města, každé obce. Proto chceme vypracovat dlouhodobý plán neodkladných velkých oprav ve školách a školských zařízeních. Stano...

Všechny místní části jsou součástí města. Dosud se mohutně investuje do některých místních částí blízkých vedení města. I proto má každá místní část jinou startovací čáru. Dnes některými politiky ve všech pádech skloňovaný participativní rozpočet také není v...

Záměr prosazovat otevřenou radnici i úřad se dnes může už zdát jako prázdná proklamace. Kolik jsme toho už slyšeli o potřebě transparentnosti výběrových řízení (a snad proto se v posledních letech zvýšil počet z ruky zadávaných zakázek). Kolik jsme toho už s...

Sami jsme rodiče a víme, jak je důležité vést děti k aktivnímu způsobu života. Zejména v dnešní době mobilních telefonů, herních aplikací a konzol. Snad všichni to známe. Sport a kultura již neodmyslitelně patří k našemu životu. Svobodně se můžeme rozhodnout...

Ve Valašském Meziříčí žijeme, vychováváme své děti, pracujeme, podnikáme. Pro své děti, pro své blízké i pro sebe chceme čisté a zdravé prostředí. A tím nejsou jen nové chodníky, kvetoucí záhonky či věže, nová dětská hřiště. Je to dlouhodobá a nikdy nekončíc...