Dne 1. listopadu 2018 také tři zastupitelé za uskupení ODS a Svobodní zahájili oficiálně práci v zastupitelstvu města.

Budeme sice v opozici, přesto jsme reflektovali nabídku vládnoucí koalice na širší spolupráci na rozvoji našeho města. A učinili jsme tak hned prvním konkrétním krokem na počátku nového volebního období. Zástupcům vládnoucí koalice jsme předali písemně naši představu základního rámce této spolupráce. Věříme, že se v mnohém shodneme a že najdeme společnou řeč při prosazování pro město potřebných a užitečných projektů. Nicméně, nadále si také zachováme roli kontrolora transparentnosti, efektivity a správnosti postupů zvolených vedením města. CHCEME být konstruktivní opozice a UDĚLÁME pro to maximum.

 

Ing. Hana Skácalová, za ODS

František Veverka, za Svobodné

 

ZÁKLADNÍ RÁMEC SPOLUPRÁCE NA ROZVOJI MĚSTA

Podpoříme (při znalosti a přijatelnosti podmínek):

 • Výkup pozemků v proluce Masarykova a zpracování urbanistického návrhu využití plochy

 • Přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů a bytovou výstavbu

 • Poskytnutí pozemku města v areálu nemocnice pro výstavbu pavilonu LDN

 • Vybudování dopravního terminálu u vlakového nádraží

 • Dokončení revitalizace sídlišť

 • Pomoc při opravě Sokolovny

 • Vybudování oplocením chráněných míst pro volný pohyb psů

 

Chceme být při tom (např. účast v pracovních týmech, přípravných jednáních):

 • Řešení problematiky centralizace městského úřadu

 • Příprava stavby domu pro seniory

 • Příprava stavby parkovacího domu v centru

 • Příprava tendru na pronájem Nemocnice

 

Navrhujeme:

 • Jednat o snížení daně z nemovitostí

 • Zavést systém zapojení opozice do rozhodovacích a kontrolních procesů

 • Zpracovat nejméně dvouletý plán investic a pravidelné jej vyhodnocovat

 • Zpracovat nejméně dvouletý plánu velkých oprav škol a školských zařízení a tento realizovat

 • Vrátit se k řádným výběrovým řízením u zakázek mimo režim zákona

 • Pracovat na zavedení systému „jedněch dveří“ – služba MěÚ občanům

 • Prověřit a připravit voucherový systém podpory volnočasových aktivit mládeže, zkušebně v kultuře a využití volného času

 • Pořídit moderní a efektivní techniku úklidu města (pro Technické služby města VM, p.o.)

 • Rekonstruovat školní hřiště u ZŠ Masarykova, Vyhlídka, Žerotínova a SVČ Domeček

 • Otevřít rekonstruované hřiště u ZŠ Masarykova pro aktivity zejména romských dětí – zapojit Zeferino

 • Znovu se vrátit ke konceptu cyklodopravy a realizovat jeho cíle

 • Zavést fondové hospodaření místních částí – při stanovení pevné roční částky odpovídající velikosti místní části

 

Doporučujeme:

 • Poptat urbanistu pro koncepční řešení centra města, přehodnotit stávající představu rekonstrukce náměstí s ohledem na přípravu výstavby parkovacího domu v blízkosti centra, navázat řešení okolních ulic

 • Následně znovu provést veřejné projednávání rekonstrukce náměstí, medializovat záměr

 • Realizovat investice v místních částech: Bynina - Rekonstrukce bývalé kotelny na komunitní dům, Hrachovec – propojku chodníku pod kaplí dle původní projektové dokumentace, Brňov – dobudování chodníků, dle prostorových možnosti v místních částech vybudovat venkovní komunitní prostory pro setkávání obyvatel a vyžití rodin s dětmi

 • Dokončit reformu správy sportovišť

 • Zaměřit se na zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel v exponovaných oblastech města, zejména Zašovské ulice.

 

Jako uskupení s třetím nejlepším volebním výsledkem ve městě žádáme:

 • Předsednictví dvou výborů, a to výboru Kontrolního a výboru Školského

 • Předsednictví osadního výboru ve Lhotě a Bynině a místní komise Krásno II - Obora

 • Výkon vedení svatebních obřadů

 • Výkon vedení obřadu vítání občánků

 • Zpřístupnění termínů zasedání jednotlivých výborů a komisí