Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych se Vám krátce představil. Jmenuji se František Veverka. 

Je mi 42 let, jsem ženatý a se svojí ženou máme dvě děti. Už 15 let pracuji jako programátor CAM ve firmě PWO Czech republic ve Valašském Meziříčí. Ve svém volném času se věnuji rodině, turistice, horské cyklistice.

Rozhodl jsem se znovu kandidovat do zastupitelstva města. Důvodů je několik.

V první řadě mám v úmysl pokusit se ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR zvýšit bezpečnost občanů v lokalitě od autobusového nádraží po budovu městského úřadu na Zašovské. Prvním krokem, který jsem navrhl na posledním fóru města, je umístění kamery směrem k Albertu na ulici B. Němcové a pokud bude potřeba, koupit více kamer do problémových lokalit. Dále bude nutné se podívat, jak jsou efektivně využívány peníze, které dává město neziskovým organizacím, které pracují s problémovou mládeží.

Hodlám zavést voucherový systém pro děti, mládež a důchodce. Na tomto projektu bych rád spolupracoval v rámci zastupitelstva s více stranami.

Je nutné se také zaměřit na předražené projekty, které jsou drahé i kvůli dotacím. Rozumný hospodář se během hospodářsky lepších časů snaží část prostředků šetřit a ušetřené peníze uložit na horší časy. Jsem přesvědčený, že současné vedení města tento princip nerespektuje. Jeden příklad za všechny - projekt sportovní haly, jehož náklady byly vyčísleny na 60 mil Kč, avšak nyní jsme skoro na 130 mil Kč.

Přibylo nám také hodně zákazů a regulací, které stejně nefungují a omezují život živnostníkům i občanům města. Je potřeba pohlídat, aby další regulace nevznikaly, a ty, které nefungují, se zrušily.

V rámci práce pro občany města jsem se aktivně zapojoval do veřejných záležitostí. Byl jsem členem petičního výboru při petici proti výstavbě Penny marketu v areálu současného autobusového nádraží. Petiční výbor usiloval mimo jiné o to, aby v rámci projektu zlepšil investor podmínky pro cestující v čekárně na autobusovém nádraží. Bohužel se to nepodařilo. Vedení města nám v tomto případě nepomohlo.

Jsem členem místní komise Krásno 2, která řeší záležitosti občanů v lokalitě Obora-Zašovská-Sklářská. Jsem taky členem občanského sdružení Za Krásno krásnější.

Dále jsem členem dopravního výboru zastupitelstva Zlínského kraje.

Během posledních let jsem posbíral mnohé zkušenosti s fungováním města, především díky práci v místní komisi. Průběžně sleduji i dění v městském zastupitelstvu. K některým věcem, týkajícím se rozhodování zastupitelstva, jsem se vyjádřil i v článcích (sportovní hala, zákazy reklamy, omezení provozní doby předzahrádek).

 

Zákaz reklamy : http://odssvobodnivm.cz/blog/18-valasske-mezirici-mesto-zakazu-a-regulaci

Regulace předzahrádek:  http://odssvobodnivm.cz/blog/16-pryc-s-reklamou-nebo-jen-blamaz